Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest wtorek 25 lipca 2017, imieniny obchodzą: Jakuba i Krzysztofa

Rozliczenie zbiórki publicznej dla Marcela

dodano: 2015-02-23 14:51:16

    Stowarzyszenie „Nie ma mocnych” z Rzeplina w okresie od 29.04.2014 r. do 31.01.2015 r. przeprowadziło zbiórkę publiczną, której celem był zakup towarów i usług, niezbędnych w leczeniu i powrocie do normalnego życia Marcela, chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną (nowotwór szpiku) oraz jego rodziny.

   Zbiórka prowadzona była w formie sprzedaży cegiełek wartościowych o nominałach 2 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł rozprowadzanych wśród mieszkańców gminy Dolice, a także gości uczestniczących w festynach w Rzeplinie i w Krępcewie.

    Sprzedaż cegiełek wartościowych w poszczególnych nominałach:

czytaj więcej »

Materiały informacyjne dotyczące tzw. dopalaczy

dodano: 2015-02-20 08:24:04

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina o zagrożeniach płynących z używania tzw. dopalaczy. Poniżej znajduje się ulotka dla rodziców oraz ulotka dla młodzieży:

ULOTKA-rodzice.pdf

ULOTKA-mlodzież.pdf

czytaj więcej »

Przeciwko przemocy w Gminie Dolice.

dodano: 2015-02-16 18:47:35

Od stycznia br. zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wznowione zostały dyżury specjalistów, z jakich skorzystać bezpłatnie mogą mieszkańcy gminy Dolice. Dostępny jest psycholog i prawnik. Odbyło się też szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjno Informacyjny Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach zapewnia konsultacje ze specjalistami zgodnie z bieżącymi oczekiwaniami mieszkańców gminy Dolice. Aktualnie psycholog prowadzi spotkania z grupami wsparcia dwa razy w miesiącu. Prowadzone są też konsultacje indywidualne z osobami, które mają potrzebę skorzystania z takich usług. Konsultacje zakładają pracę z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi członkami rodzin oraz osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Ze spotkań korzystają też osoby, które mają inne problemy rodzinne, życiowe wymagające wsparcia psychologicznego.

czytaj więcej »

Konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych

dodano: 2015-02-10 14:32:55

    Wójt Gminy Dolice ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dolice do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

   Ogłoszenie o konkursie.pdf

    Wzór oferty.doc

czytaj więcej »

Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy

dodano: 2015-01-23 14:10:33

    W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych oferty realizacji zadania publicznego proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do treści oferty w terminie do dnia 30.01.2015 r.

    Uwagi proszę zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, z dopiskiem "NGO" lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@dolice.pl.

    Treść oferty znajduje się poniżej:

Oferta - świetlica.pdf

czytaj więcej »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użytkowania

dodano: 2015-01-22 14:51:18

    Poniżej znajduje się wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dolice przeznaczonych do użytkowania:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użytkowania.pdf

czytaj więcej »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

dodano: 2015-01-22 14:49:12

    Poniżej znajduje się wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dolice przeznaczonych do sprzedaży:

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy Dolice przeznaczonych do sprzedaży.pdf

Sprostowanie do wykazu nieruchomości.pdf

czytaj więcej »

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

dodano: 2015-01-22 11:56:44

    Wójt Gminy Dolice przypomina o ciążącym na mieszkańcach obowiązku przyłączania nieruchomości do istniejącej w ich zasięgu kanalizacji sanitarnej.

    Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

"właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych". 

 

    Ten sam przepis mówi także, że

"przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych". 

 

    Od stycznia 2015 roku będzie przeprowadzana kontrola dotycząca przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Osoby, które zostaną pisemnie wezwane zobowiązane będą w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma przesłać lub złożyć w tutejszym Urzędzie Gminy (pok. 7) wyjaśnienia w tej sprawie. W przypadku, gdy nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, właściciel zobowiązany jest przedstawić dowód potwierdzający jej wybudowanie i użytkowanie.

    Nie złożenie wyjaśnień w wskazanym terminie będzie podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego mającego na celu wyegzekwowanie ww. obowiązku od właścicieli posesji uchylających się od ciążących na nich zobowiązaniach, a następnie wydania decyzji w sprawie ustalenia obowiązku uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy, podlega to karze grzywny według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.

czytaj więcej »

Zmiany w opłatach i inne wiadomości dotyczące odpadów

dodano: 2015-01-13 09:29:37

    Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że:

1. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych mogą ulegać zmianie. Prosimy o przeglądanie strony internetowej www.zgdo.eu

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położony na terenie Gminy Chojna jest czynny w czwartki i piątki w godz. 10.00 - 18.00, w soboty w godz. 10.00 - 15.00.

3. Bioodpady nie stanowią odrębnej frakcji odpadów. Odpady ulegające biodegradacji posimy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane.

4. Od dnia 1 marca 2015 r. ulegają zmianie stawki opłat:

    - odpady segregowane: 11 zł od osoby, 55 zł od gospodarstwa powyżej 5 osób

    - odpady zmieszane: 17 zł od osoby, 85 zł od gospodarstwa powyżej 5 osób 

czytaj więcej »

Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego

dodano: 2015-01-09 08:43:01

    W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Rozwoju Krępcewa oferty realizacji zadania publicznego proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do treści oferty w terminie do dnia 16.01.2015 r.

    Uwagi proszę zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, z dopiskiem "NGO" lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@dolice.pl.

    Treść oferty znajduje się poniżej:

Oferta - Turniej FIFA 15.pdf

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu na mieszkania

dodano: 2015-01-02 14:53:47

    Wójt Gminy Dolice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 13 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Nr 27A i Nr 27B w Rzeplinie. 

    Treść ogłoszenia znajduje się poniżej:

    Przetarg na mieszkania.pdf

czytaj więcej »

Nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - do dnia 13.01.2015 r.

dodano: 2014-12-30 14:13:10

    Zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Wójt Gminy Dolice otwiera procedurę wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Treść ogłoszenia.pdf

Karta zgłoszenia kandydata.doc

Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf

czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

dodano: 2014-12-17 14:06:43

    Wójt Gminy Dolice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2015 r.

    Treść ogłoszenia oraz wzór oferty znajdują się poniżej:

Ogłoszenie o konkursie.pdf

Wzór oferty.doc

Wzór oferty.pdf

czytaj więcej »

"Pierwsza gwiazdka" - przedstawienia teatralne w świetlicach

dodano: 2014-12-09 12:32:25

    Zapraszamy na aktywne spotkania z bajkami w mobilnym teatrze - 2 blok spektakli. Tym razem spektakl świąteczny „Pierwsza gwiazdka”. Czy Święty Mikołaj jeździ na hulajnodze? Czy Renifery latają statkami kosmicznymi? Czy Wielkanocny Króliczek woli Święta Bożego Narodzenia? Czy Mikołaj zawsze miał siwą brodę?
    Jeżeli chcecie znać odpowiedź na te pytania, a także przeżyć wyjątkową przygodę, serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy. Prezentowany spektakl znakomicie wprowadza w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
    Spektakl jest częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z Pomietowa pod nazwą „ Aktywne spotkania z bajkami w mobilnym teatrze – promowanie kultury i rozrywki wśród dzieci gminy Dolice poprzez zorganizowanie przedstawień teatralnych i karaoke” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz częściowo przez Gminę Dolice.
 
13 grudnia:                              14 grudnia:
12:00 Przewłoki                        12:00 Morzyca
14:00 Bralęcin                          13:30 Pomietów 
16:00 Krępcewo                        15:00 Dolice - GCISiP
18:00 Ziemomyśl "A"                 16:30 Brzezina

czytaj więcej »

Informacje z sesji Rady Gminy Dolice

dodano: 2014-12-03 09:09:55

    W piątek 28 listopada 2014 r. odbyła się inauguracyjna sesja nowej Rady Gminy Dolice. Radni złożyli ślubowanie. Przeprowadzono również wybory Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących oraz składu Komisji Rewizyjnej.

    Przewodniczącym Rady Gminy Dolice jednogłośnie został wybrany radny Ryszard Mikołajczyk. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: radna Barbara Stołecka oraz radny Krzysztof Pawlak.

    Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący - radna Lidia Cielecka, Zastępca - radny Zbigniew Błaszczyk, członek Komisji - radny Stanisław Kołacki.

czytaj więcej »

 

elektroniczny samorząd

Budowa gazociągu
Szczecin-Lwówek