Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest czwartek 21 września 2017, imieniny obchodzą: Hipolita i Mateusza

Rozpoczęcie robót budowlanych na ul. Ogrodowej w Dolicach

dodano: 2017-05-17 14:55:05

    Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej 540050Z w Dolicach, tj. ul. Ogrodowej - na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Pyrzycką. 

    Prace obejmują m. in. poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m, budowę nowego chodnika o szerokości 2,00 m (w niektórych miejscach 1,50 m ze względu na brak miejsca), wykonanie nowych zjazdów do posesji oraz odwodnienie. Chodnik będzie tak jak dotychczas tylko po tej stronie ulicy, po której znajdują się budynki Urzędu. Wykonawca ma także wykonać zagospodarowanie terenu przyległego - plantowanie i wykonanie trawników oraz odtworzenie oznakowania poziomego na jezdni.

    Wartość prac według oferty wykonawcy wynosi 414.518,03 zł, z tego ok. 263.700 zł stanowi dofinansowanie w ramach programu: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.

czytaj więcej »

Chodnik w Bralęcinie

dodano: 2016-12-21 10:39:49

    W ramach współpracy finansowej z Powiatem Stargardzkim, w tym roku wykonano kolejny odcinek chodnika w Bralęcinie. Udział finansowy Gminy w tym przedsięwzięciu to ok. 46,5 tys. zł.

czytaj więcej »

Wjazd do bloków w Krępcewie

dodano: 2016-12-05 14:38:29

    Zgodnie z wolą mieszkańców, którzy przeznaczyli na ten cel środki z Funduszu Sołeckiego, przebudowany został odcinek drogi gminnej, będący wjazdem do bloków w Krępcewie. Wykonany został nowy przepust nad rowem, utwardzenie z kostki brukowej oraz parking z płyt ażurowych. Łączny koszt prac: ok. 67 tys. zł.

czytaj więcej »

Nowa droga w Krępcewie

dodano: 2016-10-24 11:23:48

    W czerwcu i lipcu Powiat Stargardzki realizował przebudowę drogi biegnącej przez Krępcewo - na odcinku od skrzyżowania z drogą do Strzebielewa do skrzyżowania z drogą brukową do Kolina. 

    Łączny koszt inwestycji wyniósł ok. 1 mln zł. Połowę tej kwoty Powiat pozyskał z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych, 25% tej kwoty sfinansował Powiat, pozostałe 25% (ok. 256 tys. zł) dołożyła Gmina Dolice.

    W wyniku realizacji tej inwestycji powstał odcinek 1 km nowej nawierzchni z utwardzonymi poboczami, odcinek ścieżki rowerowej biegnącej przez wieś oraz nowy chodnik. Przebudowano również dwie zatoczki autobusowe oraz wybudowano wysepkę z przejściem dla pieszych.

czytaj więcej »

Nowa alejka na cmentarzu w Dolicach

dodano: 2016-10-19 10:42:28

    Już od kilku miesięcy osoby odwiedzające cmentarz w Dolicach poruszają się po nowej alejce, wykonanej z kostki brukowej. Inwestycja realizowana była przez Gminę Dolice. Jej koszt wyniósł ok. 134 tys. zł. Prace wykonywała firma "Usługi Budowlane Bartosz Balcerzak" z Przewłok.

czytaj więcej »

Droga przy Biedronce

dodano: 2016-09-13 11:03:44

    Inwestycja realizowana przez Gminę Dolice. Koszt: ok. 52 tys. zł.

czytaj więcej »

Ulica Wiejska - za ośrodkiem zdrowia

dodano: 2016-09-13 08:10:01

    Inwestycja realizowana przez Gminę Dolice. Koszt: ok. 209 tys. zł.

czytaj więcej »

Ulica Ogrodowa w Dolicach

dodano: 2016-09-08 08:15:05

    Inwestycja realizowana przez Gminę Dolice. Koszt: ok. 121 tys. zł. Powstała nowa szersza nawierzchnia oraz chodnik. 

czytaj więcej »

Trwa przebudowa drogi w Krępcewie

dodano: 2016-06-23 12:13:00

    Na drodze w Krępcewie widać ciężki sprzęt. Trwa realizacja inwestycji, finansowanej wspólnie przez Powiat Stargardzki i Gminę Dolice, z wykorzystaniem dofinansowania z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. 

czytaj więcej »

Podpisanie umów na remonty i przebudowę dróg

dodano: 2016-05-31 13:46:09

    Poniżej przedstawiamy relację z podpisania umów na dofinansowanie remontów dróg lokalnych w ramach środków z PROW:

http://powiatstargardzki.eu/index.php/aktualnosci/5922-wsparcie-prow-na-drogi-w-powiecie-stargardzkim

    W naszej Gminie (oprócz drogi Kolin - Morzyca, realizowanej przez Powiat Stargardzki) będą to 4 inwestycje:

1. Droga w Rzeplinie w kierunku bloków nr 26 i nr 27

2. Odcinek drogi od drogi wojewódzkiej nr 122 do Moskorzyna

3. Odcinek ul. Ogrodowej w Dolicach - pomiędzy ul. Pyrzycką a ul. Wiejską

4. Droga w Dobropolu Pyrz. - od kościoła w stronę domu nr 17.

czytaj więcej »

Otwarcie sali konferencyjnej i Sesja Rady Gminy Dolice

dodano: 2016-04-27 11:27:29

    W poniedziałek 25 kwietnia odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Dolice. Tym razem jednak Radni i Sołtysi nie spotkali się w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach, a w nowej sali konferencyjnej w Budynku Urzędu Gminy.

    Przed rozpoczęciem obrad odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi przez Wójta Gminy Dolice Grzegorza Brochockiego, Zastępcę Wójta Czesława Kopackiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Mikołajczyka.

    Po krótkiej ceremonii wszyscy zebrani mogli zapoznać się z nową salą i jej wyposażeniem. Kilka minut po godz. 13.00 rozpoczęła się Sesja Rady Gminy Dolice. Można ją nazwać „sprawozdawczo-programową”, gdyż większość punktów obrad dotyczyła sprawozdań z działań w roku 2015 oraz programów działań na rok 2016 oraz lata kolejne. 

    Już wkrótce postaramy się podać więcej informacji. A na razie zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

czytaj więcej »

Budynki Urzędu Gminy w Dolicach - po remoncie

dodano: 2016-04-19 14:31:43

 

    

 

 

czytaj więcej »

Dofinansowanie remontu szatni w Kolinie

dodano: 2015-10-16 13:13:26

    Miło nam poinformować, że Gmina Dolice otrzymała od Samorządu Województwa dofinansowanie w wysokości 15.850 zł na remont szatni na stadionie w Kolinie. 
   Poniżej zdjęcia z podpisania umowy, które odbyło się gościnnie w Przelewicach. Umowę podpisali: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa oraz Wójt Gminy Dolice Grzegorz Brochocki.

  

czytaj więcej »

Relacja z uroczystości otwarcia lapidarium

dodano: 2015-05-27 08:14:35

    W niedzielę 24 maja 2015 r. na cmentarzu w Dolicach odbyło się uroczyste odsłonięcie lapidarium. 

    Jest to miejsce obok kaplicy cmentarnej, na którym zgromadzono stare nagrobki dawnych mieszkańców Dolic, pochowanych na tym cmentarzu. Wcześniej nagrobki te były rozrzucone w różnych miejscach. Dlatego wiele było opinii negatywnych, mówiących o braku poszanowania.

    Teraz na utwardzonym placu, wyłożonym kostką, nagrobki te zostały ustawione w ustalonym porządku. Przedtem jednak zostały oczyszczone i doprowadzone do bardziej estetycznego wyglądu. Jest też tablica kamienna pamiątkowa z napisem w dwóch językach - polskim i niemieckim, o treści: "Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi. A ziemia trwa po wszystkie czasy". "Lapidarium utworzone zostało z nagrobków zebranych z okolicznych cmentarzy, dla upamiętnienia dawnych mieszkańców Gminy Dolice". 

    W niedzielnych uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście z Niemiec. Oprócz wizyty na cmentarzu, odwiedzili też kilka innych miejscowości naszej gminy, w których oglądali głównie kościoły.

czytaj więcej »

Konserwacja ołtarza kościoła w Kolinie

dodano: 2015-04-28 15:10:36

    Zakończyła się realizacja operacji pn.: "Konserwacja zachowawcza barokowego ołtarza Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolinie, Gmina Dolice". 

    Celem tej inwestycji było powstrzymanie dalszego procesu destrukcji ołtarza. Jego stan wymagał niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, przede wszystkim ze względu na zły stan techniczny drewna, intensywnie toczonego przez owady.

    Na realizację operacji Parafia Rzymsko-Katolicka z Kolina otrzymała pomoc finansową w wysokości 47.507,97 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.  

czytaj więcej »

 

elektroniczny samorząd

Budowa gazociągu
Szczecin-Lwówek