Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest sobota 17 kwietnia 2021, imieniny obchodzą: Roberta i Patrycego

Rozpoczynają się prace w centrum Dolic

dodano: 2021-03-04 13:03:10

    Rozpoczęły się pierwsze prace, związane z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja Centrum Dolic”. Rozbierane są pawilony, stojące przed Gminnym Centrum Kultury.

    Inwestycja obejmuje wymianę nawierzchni utwardzonych, urządzenie kwietników, montaż nowych ławek, siedzisk, stołów do gier, trejaży, montaż fontanny w podłożu wraz z wykonaniem zasilenia elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego oraz całkowitą wymianę instalacji i urządzeń oświetlenia zewnętrznego.

czytaj więcej »

Rewitalizacja Centrum Dolic

dodano: 2020-12-31 13:34:54

Gmina Dolice realizuje projekt pn. „Rewitalizacja Centrum Dolic” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Całkowity koszt projektu: 1 903 397,86 zł

Dofinansowanie z UE: 1 427 548,39 zł

czytaj więcej »

Warszyn ma już świetlicę

dodano: 2020-12-07 14:52:21

    Pisaliśmy już o przebudowie świetlicy wiejskiej w Kolinie, teraz czas na krótkie info o nowym przedsięwzięciu Gminy Dolice w Warszynie, gdzie powstała świetlica wiejska.

    Zakres inwestycji obejmował budowę obiektu o wymiarach 17,38 m x 8,55 m, składającego się z sali świetlicy, pomieszczenia z aneksem kuchennym, węzła sanitarnego oraz pomieszczenia gospodarczego. W budynku przewidziano instalację elektryczną, wodociągowo - kanalizacyjną oraz wentylację grawitacyjną nawiewno - wywiewną. Na dachu wykonana jest instalacja fotowoltaiczna. Budowa realizowana jest w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

czytaj więcej »

Świetlica i remiza w Kolinie prawie gotowa

dodano: 2020-12-07 10:01:57

    Na terenie Gminy Dolice aktualnie działa dziewięć świetlic wiejskich, którymi zarządza Gminne Centrum Kultury w Dolicach. Poza tym, Gmina Dolice realizuje obecnie inwestycję pn. "Przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w miejscowości Kolin". Głównym założeniem była przebudowa i remont pomieszczeń w celu przystosowania stanu technicznego obiektu do dzisiejszych wymagań oraz do prawidłowego użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Inwestycja obejmuje też wykonanie na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej z zastosowaniem monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych.

    Operacja realizowana jest w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

czytaj więcej »

Nowy odcinek drogi do Warszyna

dodano: 2020-11-20 16:19:00

    Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, wykonanych dzisiaj na drodze z Brzeziny do Warszyna. Firma REBUDROG z Bierzwnika realizowała tam remont odcinka drogi o długości 440 metrów.

    Prace obejmowały wykonanie ścięcia poboczy po obu stronach jezdni, położenie nowej nawierzchni o szerokości ok. 3,7 m z mieszanek mineralno-bitumicznych (2 + 3 cm) oraz utwardzenie pobocza o szerokości 1,5 m kruszywem łamanym.

    Łączny koszt prac to 131 400,90 zł brutto. 

czytaj więcej »

Trwają prace budowlane

dodano: 2020-10-22 14:57:03

    Pracownicy firmy „PHU Tomasz Turczyk” z Pełczyc rozpoczęli już realizację prac budowlanych na terenie Gminy Dolice, zgodnie z zawartą umową. Firma ta została wyłoniona w drodze zamówienia publicznego, aby wykonać następujące prace:

czytaj więcej »

Zakup autobusu przez Gminę Dolice

dodano: 2020-09-01 14:32:20

    Prezentujemy autobus, który od nowego roku szkolnego będzie dowoził uczniów do szkół w Gminie Dolice.

    Pojazd ma 7 lat i został zakupiony w dniu 20.08.2020 r. za kwotę 418.200 zł brutto od firmy EvoBus Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Podpisanie umowy na wyposażenie boiska

dodano: 2020-07-23 17:00:58

    W dniu 23 lipca 2020 r. Wójt Gminy Dolice Grzegorz Brochocki, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz oraz Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek podpisali umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dolice.

    Pomoc finansowa udzielona została z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020 r. w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wyposażenie boiska sportowego położonego w miejscowości Sądów, gmina Dolice”.

Koszt całkowity zadania: 15 000,00 zł,

Wysokość oczekiwanego dofinansowania: 7 500,00 zł

Środki własne Gminy Dolice: 7 500,00 zł.

czytaj więcej »

Centrum Dolic będzie ładniejsze

dodano: 2020-06-24 16:06:45

    Z radością informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Gminie Dolice dofinansowanie na realizację inwestycji pn. "Rewitalizacja Centrum Dolic" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

    Całkowity planowany koszt tego przedsięwzięcia to ok. 1,9 mln zł, a kwota dofinansowania to 1.427.548,39 zł. 

    Poniżej znajdują się wizualizacje tego, jak będzie wyglądał plac przed Gminnym Centrum Kultury.

czytaj więcej »

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi

dodano: 2020-06-05 12:00:38

    W dniu dzisiejszym Dolice odwiedził Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz. Okazją było podpisanie umowy na dofinansowanie zadania o nazwie: "Przebudowa drogi wewnętrznej, dz. 11 i 15, Ziemomyśl B". Jest to odcinek drogi pomiędzy miejscowościami Ziemomyśl A i Ziemomyśl B. O inwestycji tej pisaliśmy niedawno w kontekście ogłoszenia przetargu na jej realizację.

    Zgodnie z umową, Gmina Dolice otrzyma dofinansowanie w wysokości 23,5% kwoty kosztów kwalifikowalnych faktycznie poniesionych, jednak nie więcej niż 160.742,75 zł.

    Jest to zadanie określone ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych - budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

   

czytaj więcej »

Przetarg na przebudowę odcinka drogi Ziemomyśl A - Ziemomyśl B

dodano: 2020-05-19 16:09:43

    Gmina Dolice ogłosiła przetarg na przebudowę drogi wewnętrznej pomiędzy miejscowościami Ziemomyśl A i Ziemomyśl B.

    Inwestycja obejmuje odcinek o długości 998 m. Wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna, 7 zjazdów, 5 mijanek, pobocze wzmocnione kruszywem łamanym oraz posadzone zostanie 100 szt. drzew miododajnych. Termin realizacji to maksymalnie 4 miesiące od dnia podpisania umowy, a czas wykonywania prac na tej drodze nie może być dłuższy niż 50 dni.

czytaj więcej »

Zdjęcia z budowy w Kolinie

dodano: 2020-05-11 12:54:07

    Poniżej zamieszczamy świeże zdjęcia z przebudowy remizy strażackiej i świetlicy w Kolinie. Prace idą do przodu i coraz bliżej powrotu użytkowników do tego budynku.

     Operacja realizowana jest w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

czytaj więcej »

Relacja z budowy w Warszynie

dodano: 2020-05-08 15:00:34

    Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z placu budowy świetlicy wiejskiej w Warszynie. Trzeba przyznać, że wygląda to fajnie.

czytaj więcej »

Trwa przebudowa remizy i świetlicy w Kolinie

dodano: 2020-02-26 18:05:35

    Kilka dni temu pracownicy GCK w Dolicach odwiedzili remizę strażacką w Kolinie, aby sprawdzić postęp realizowanej tam inwestycji. Poniżej znajdują się zdjęcia. Można na nich zobaczyć, że ze starych garaży OSP nie zostało prawie nic. Ale uspokajamy - będą nowe.

czytaj więcej »

Trwa budowa świetlicy w Warszynie

dodano: 2020-02-03 18:25:30

    Trwa budowa świetlicy wiejskiej w Warszynie. Na zdjęciach poniżej widać, że ściany już rosną.

    Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku o wymiarach 17,38 x 8,55 m, składającego się z sali świetlicy, pomieszczenia z aneksem kuchennym, węzła sanitarnego oraz pomieszczenia gospodarczego. Powierzchnia użytkowa to 123,26 m. kw. W budynku przewidziano instalację elektryczną, wodociągowo - kanalizacyjną oraz wentylację grawitacyjną nawiewno - wywiewną. Na dachu wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

czytaj więcej »

 

elektroniczny samorząd