Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest środa 23 maja 2018, imieniny obchodzą: Iwony i Dezyderego

XXVI sesja Rady Gminy Dolice

dodano: 2017-04-18 13:06:44

    Informujemy, że XXVI sesja Rady Gminy Dolice odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godz. 12.30 w  budynku nr 2 Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

    Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

- podpisanie listy obecności; stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad (wnioski radnych),

- wnioski i uwagi do protokołu z XXV sesji Rady Gminy,

- relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2017 - stanowisko Komisji Rewizyjnej.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2017-2025 - stanowisko Komisji Rewizyjnej.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dotacji na ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dolice na rok 2017.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/189/17 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz preliminarzu wydatków na rok 2017.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/214/17 Rady Gminy Dolice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych/zespołów wychowania przedszkolnego i do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dolice.

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

11. Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dolice za rok 2016.

12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki za rok 2016.

13. Raport z realizacji „Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

14. Sprawy różne:

- rozpatrzenie pism.

15.  Zakończenie obrad.

 

elektroniczny samorząd