Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest środa 19 czerwca 2019, imieniny obchodzą: Gerwazego i Protazego

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w Dolicach

dodano: 2019-04-10 16:15:51

Wójt Gminy Dolice ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach:

1. działka   Nr   210/6   o obszarze   1529 m. kw. - cena wywoławcza: 37.500 zł

2. działka   Nr   210/7   o obszarze   1692 m. kw. - cena wywoławcza: 42.000 zł

Dla powyższych działek prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr SZ2T/00033613/0.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice działki przedstawiają funkcję: „grunty orne”.

Opis użytku: grunty orne.

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: brak.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24.05.2019 r. /piątek/ o godzinie 11.00

w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

 

    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 20.05.2019 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej i w tym dniu środki pieniężne muszą znajdować się na koncie. 

    Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O. Dolice ul. Wiejska Nr 3 od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-14.00, w piątek w godz. 8.00-16.30 lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 8.00-11.00.

    Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

    Organizator przetargu zawiadomi nabywców nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Opłaty notarialne i sądowe ponosi strona kupująca. Jeżeli nabywcy nie przystąpią bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

    Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/.

 

elektroniczny samorząd