Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest piątek 18 października 2019, imieniny obchodzą: Łukasza i Juliana

I przetarg na sprzedaż działki Nr 1240 w Dolicach

dodano: 2019-07-10 15:47:41

Wójt Gminy Dolice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Dolicach

1. działka Nr 1240 o obszarze 200 m. kw.  - cena wywoławcza: 9.800,-zł

Dla działki Nr 1240 prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr SZ2T/00028836/1.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice działka przedstawia funkcję: „zabudowa mieszkaniowa /dr/”.

Opis użytku: droga - dr.

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2019 r. /piątek/ o godzinie 10.00 w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 19.08.2019 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej i w tym dniu środki pieniężne muszą znajdować się na koncie.

Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O. Dolice ul. Wiejska Nr 3 od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 - 14.00, w piątek w godz. 9.00 - 16.30.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi nabywców nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Opłaty notarialne i sądowe ponosi strona kupująca.

Jeżeli nabywcy nie przystąpią bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/.

 

elektroniczny samorząd