Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest sobota 17 kwietnia 2021, imieniny obchodzą: Roberta i Patrycego

Zespół Interdyscyplinarny

dodano: 2020-09-22 12:49:49

Zespół interdyscyplinarny
 
Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. W skład zespołu wchodzą specjaliści z różnych grup zawodowych tj. przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej, Oświaty, Służby Zdrowia, Organizacji Pozarządowych. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.
 
 
Grupy robocze
 
Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych.
 
Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
 
Zadania grup roboczych
 
Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
 
Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Dolicach
 

Lp.

Imię       i nazwisko:

Funkcja              w zespole:

Stanowisko - Instytucja:

1. Joanna Pyza Przewodnicząca Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii

2.

Henryka Kosmalska Zastępca Przewodniczącej Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3. Wioletta Naklicka Członek Pedagog - Szkoła Podstawowa w Dolicach
4. Andrzej Dawidowicz Członek Funkcjonariusz Posterunku Policji w Dolicach - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
5. Anita Żółtowska-Duda Członek Lekarz POZ - Przychodnia "Na Zdrowie" w Dolicach
6. Andrzej Wołoszkiewicz Członek Prezes Zarządu - Spółdzielnia Socjalna Mała Ina
7. Jolanta Klara Członek Pielęgniarka - NZOZ Medycyny Szkolnej w Stargardzie
8. Ilona Pawińska Członek Kurator zawodowy dla osób dorosłych - Sąd Rejonowy w Stargardzie
9. Krzysztof Kuźnicki Członek Kurator zawodowy rodzinny - Sąd Rejonowy w Stargardzie

 

KONTAKT: Zespół Interdyscyplinarny

Ogrodowa 18, 73-115 Dolice

tel 91 564-01-29, wew. 39 Przewodnicząca Joanna Pyza

 

elektroniczny samorząd