Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest sobota 19 czerwca 2021, imieniny obchodzą: Gerwazego i Protazego

Niebieska Karta

dodano: 2017-10-31 12:51:09

PAMIĘTAJ! Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Nigdy tak naprawdę nie jest za późno, żeby powiedzieć NIE. Jeśli ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc, nie wahaj się i zawiadom Policję – tel. 997 – połączenie jest bezpłatne.

Domagaj się by policjanci wypełnili „Niebieską Kartę”. Policja poinformuje Cię w jaki sposób można ci pomóc. Pamiętaj, masz prawo do uzyskania bezpieczeństwa.
 
Niebieska Karta to procedura – ogół czynności podejmowanych i prowadzonych przez zespół osób będących przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie.
 

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty

Oznacza to, że osobą wszczynającą procedurę Niebieskiej Karty może być:

 • Policjant,
 • pracownik socjalny,
 • lekarz,
 • pielęgniarka,
 • ratownik medyczny,
 • nauczyciel,
 • psycholog szkolny

 - gdy w toku swych czynności zawodowych, służbowych uzna iż stosowana jest przemoc w rodzinie. Wszczęcie to następuje przez wypełnienie formularza Niebieska Karta – A przez osobę zgłaszającą problem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Indywidualny plan pomocy rodzinie

Osobę dotkniętą przemocą w rodzinie zaprasza się na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Tam analizuje się sytuację rodziny i wypełnia formularz Niebieska Karta – C. Grupa robocza opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający propozycje działań pomocowych.

Osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc również zapraszana jest na spotkanie grupy roboczej. Z jej udziałem wypełniany jest formularz Niebieska Karta – D. Jeśli ujawni się iż np. przemoc stosowana jest z powodu nadużywania alkoholu, wówczas osobę taką kieruje się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Niebieska Karta - koniec procedury

Zakończenie procedury Niebieskiej Karty następuje, gdy ustanie przemoc w rodzinie i zostanie zrealizowany indywidualny plan pomocy oraz gdy grupa robocza rozstrzygnie o braku zasadności podejmowania działań. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty, które w niej uczestniczyły.

Procedura Niebieskiej Karty przeprowadzana jest niezależnie od innych rodzajów postępowań w szczególności postępowania karnego, cywilnego czy rodzinnego.

 

Opracowanie: Szymon Górski

 

elektroniczny samorząd