Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest sobota 19 czerwca 2021, imieniny obchodzą: Gerwazego i Protazego

Opieka wytchnieniowa

dodano: 2021-05-13 10:26:40

Program „Opieka wytchnieniowa”

– edycja 2021

    W związku z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 35 000 zł, Gmina Dolice przystąpiła do kolejnej edycji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

    Program realizowany będzie od czerwca do grudnia 2021 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach. Całkowity koszt realizacji programu zaplanowano na kwotę 35 000 zł.

1. Cel programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

2. Usługi dostępne w ramach programu

Gmina Dolice będzie realizować program w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

3. Grupa docelowa

Mieszkańcy gminy Dolice sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W 2021 r. do programu zostanie zakwalifikowanych 5 osób, tj. 4 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą dorosłą i 1 opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.

4. Działania i efekty programu

Każdy opiekun otrzyma wsparcie w formie usług opieki wytchnieniowej w liczbie do 240 godz., świadczonych nieodpłatnie. Dzięki wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

5. Karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021:

W celu zgłoszenia się do programu należy złożyć Kartę zgłoszenia wraz z kopią aktualnego orzeczenia (oryginał do wglądu osoby przyjmującej zgłoszenie).

Złożenie wniosku, nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia w ramach programu.

W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków (wsparcie planowane jest dla pięciu osób), konieczne będzie złożenie Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik badania wyniesie od 18 do 25 punktów, wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności trafi do członka rodziny opiekującego się taką osobą niepełnosprawną.

6. Termin naboru wniosków

Wnioski przyjmowane będą do 31 maja 2021 r.

7. Miejsce składania wniosków

Kartę zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią orzeczenia oraz podpisaną klauzulą informacyjną można składać:

 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach, ul. Ogrodowa 16,
  w pon. w godz. od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
 • drogą elektroniczną na adres: jpyza@dolice.pl, w formie skanu podpisanego dokumentu,
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres: /OPSDolice/domyslna

8. Kontakt telefoniczny:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach, tel. 91 564 01 29 wew. 39.

9. Dokumenty do pobrania:

Program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Karta zgłoszenie do Programu.doc     Karta zgłoszenie do Programu.pdf

Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej

Klauzula RODO dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Klauzula RODO dla osoby niepełnosprawnej

 

elektroniczny samorząd