Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest sobota 17 kwietnia 2021, imieniny obchodzą: Roberta i Patrycego

Dolice zarys historyczny

dodano: 2011-10-19 14:51:13

Wiadomości historyczne:

Po raz pierwszy pojawia się w źródłach kartograficznych w 1618r., na Wielkiej Mapie Księstwa Pomorskiego Lubinusa pod nazwą Dolitz, jako duża wieś położona nad rzeką Małą Iną.

W 1232 r. obszar wsi został nadany przez Władysława Odonica cystersom z Kołbacza. W 1417r. chłopi z Dolic zabili rycerza Hansa v. Paulsdorffa. Książęta szczecińscy Otto II i Kazimierz V w ramach interwencji zarządzili 6 II pokutę, a brat zabitego Paul i syn Claus zrzekli się wszelkich roszczeń z powodu morderstwa. Jednakże syn zamordowanego dopuszczał się potem w ramach zemsty rabunków i podpaleń. Przez to w 1441r. książę Joachim zobowiązał go do odbycia pokutnej pielgrzymki do Rzymu, Akwizgranu, Wilsnacku i na Górę Chełmską. Do 1514 r. władał tymi terenami szlachcic Krzysztof Podewils. W 1566 r. wdowa po nim Barbara v. Wedel dokonała najazdu na dobra Wedlów w Morzycy, za co została pozbawiona tych dóbr przez księcia Jana Fryderyka. Otrzymali je od niego wraz z wyludnionym przez wymarcie Güntersbergów lennem w Piseczniku najpierw Borkowie z Bralęcina, a w 1587 r. Ludwik hrabia Everstein z Nowogardu. Dalej trafiły one w ręce Gryfitów. W 1637 r. tereny te były intensywnie plądrowane m.in. przez wojska cesarskie, następnie zastawiane. W 1709 r. zostały wykupione przez fiskus i połączone z domeną w Suchaniu. W poł. XIX w. Dolice składały się z 27 gospodarstw chłopskich, 10 zagrodniczych, kościelnych, szkolnych, młyńskich, tartacznych, wiatracznych, karczma, kuźnia, 11 chałupników, lekarz, apteka, od 1847 r. stacja kolejowa, agencja pocztowa, rzemieślnicy (piekarz, cieśla, stolarz, bednarz), 127 domów mieszkalnych, 12 budynków fabrycznych, 135 gospodarczych, łącznie były to 393 podmioty z nieruchomościami. Znajdował się tu również urząd dominalny oraz przysiółek Neuhof (Mogielica) w związku z czym wieś nabierała miejskiego charakteru. Dzierżawca majątku państwowego prowadził gorzelnię. W 1939 r. Dolice miały 1820 mieszkańców.

Układ przestrzenny miejscowości to wielodróżnica (śród placowa) wykształcona z pierwotnego XIII- wiecznego układu owalnicowego. Zachowane zostały wszystkie elementy historycznej kompozycji przestrzennej.

Zachowały się trzy typy zabudowy historycznej :

- zagrodowa ( ul. Pyrzycka, Wiejska, Wojska Polskiego)- dominowały zagrody chłopskie, średnio i małorolne.

- folwarczna- dwa podwórza gospodarcze z dużymi budynkami, pałacem oraz kolonią mieszkalną z pocz. XX w. założoną z dwojaków i czworaków (ul. Kolejowa),

- kolejowa- zespół budynków stacji kolejowej i osiedle pracowników kolejowych z lat 20. XX w. (ul Kolejowa).

Bezpośrednio przy ul. Kolejowej znajduje się pochodząca z 3 ćw. XIX w. gorzelnia, obecnie nieużytkowana.

W 1847 r. postawiono dworzec kolejowy w Dolicach, który był jednym z pierwszych na linii Stargard- Poznań. Stacja kolejowa została oddana do użytku 10 sierpnia 1848 r. W 1908 r. powstała rampa przeładunkowa oraz bocznica do przeładunku koni i bydła. W latach 20.- 30. XX w. stację rozbudowano o dwie nastawnie, magazyn i osiedle mieszkaniowe. W 1983 r. ten odcinek linii został zelektryfikowany.

Na ul. Wojska Polskiego znajduje się młyn z lat 20. XX w. W centrum wsi jest usytuowany kościół paraf. pw. Chrystusa Króla, który został wzniesiony ok. 1596r. Dawniej wśród wyposażenia był ołtarz z późnośredniowiecznymi figurami oraz ambona renesansowa z 1596 r., które zostały przekazane w latach przedwojennych do zbiorów Muzeum Starożytności w Szczecinie. W pocz. XX w. kościół paraf. był pod patronatem królewskim, a od 1940r. pod patronatem państwa niemieckiego. W 1945r wnętrze kościoła zostało  zniszczone przez wojska radzieckie, zniszczeniu uległy organy. W kościele  trzymano konie. Po wojnie obecny ołtarz i ambonę zostały przeniesione ze zniszczonego kościoła fil. w Morzycy. Kościół w Dolicach został poświęcony 27 października 1946r.

Przy kościele znajduje się płyta nagrobna z 1831r. z inskrypcją w języku niemieckim, poświęcona Fryderyce Krystynie Wilhelminie Bluth, drugiej żonie dolickiego pastora Jakuba Augusta Piotra Blutha.

Na placu przykościelnym zlokalizowany jest pochodzący z 1 poł. XVI w. nieczynny, ewangelicki cmentarz z kamiennym murem ogrodzeniowym z 1820r. i ceglanymi filarami bramnymi. Znajduje się tam również kamienny obelisk z tablica pamiątkową: „Pamięci umęczonych i poległych w walce o wyzwolenie Ziem Piastowskich mieszkańcy Dolic; 1.IX.1939; 9.V.1945; 8.XII.1967”. Można tam podziwiać drewniany krzyż misyjny z 2 poł. XX w., cenne okazy buku pospolitego odmiany purpurowej oraz jodły jednobarwnej.

Na terenie przykościelnym , frontem do ulicy stał pomnik poświęcony 74 poległym i zaginionym w I wojnie światowej mieszkańcom Dolic. Składał się z czterostopniowej podstawy, czworobocznego postumentu z inskrypcjami, spisem poległych i zaginionych oraz rzeźby żołnierza siedzącego i trzymającego wieniec. Teraz znajduje się tam grota Matki Boskiej. Do jej budowy wykorzystano podstawę pomnika, natomiast jego inny fragment (postument) wykorzystany został do budowy stojącego także na terenie przykościelnym pomnika św. Józefa. Umieszczona jest na nim inskrypcja: PATRONOWI LUDZI PRACY W XXV LECIE KOŚCIOŁA NA POLSKICH ZIEMIACH ZACHODNICH MIESZKAŃCY DOLIC 9.II.1945 1.V.1970.

Poza miejscowością, w pobliżu drogi do Sądowa, znajduje się pochodzący z 1 poł. XIX w. poewangelicki, czynny cmentarz komunalny z kaplicą cmentarną z lat 30. XX w. Na terenie cmentarza umieszczona jest stela nagrobna upamiętniająca zmarłego w lazarecie: 21. 11. 1914 r  Wilhelma Raeck i poległego 12. 05. 1915 r Friedricha Raeck.

W Dolicach znajduje się pochodzący z XIX w. park dworski o charakterze krajobrazowym usytuowany na starym grodzisku. Zachował się kamienny mur ogrodzeniowy wzdłuż skarpy grodziska oraz cenny starodrzew. Na terenie parku można podziwiać pomnikowe egzemplarze dębu szypułkowego.

 

elektroniczny samorząd