Urząd Gminy Dolice
Powróć do: Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy 2022

GMINA DOLICE – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLICACH

ZASIŁEK OKRESOWY

DZIAŁANIA INFORMACYJNE O RELIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH LUB DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH W 2022 R.

Dofinansowano z budżetu państwa

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ LUB NAZWA PROGRAMU LUB FUNDUSZU

Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

NAZWA ZADANIA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Zasiłek okresowy to świadczenie pieniężne z pomocy społecznej, które przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

WARTOŚĆ FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

72 827,23 zł (stan na 31.12.2022 r.)

CAŁKOWITA WARTOSĆ ZADANIA

72 827,23 zł (stan na 31.12.2022 r.)