Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

INFORMACJE URZĘDOWE-OBWIESZCZENIA-PLANOWANIE PRZESTRZENNE- MPZP GMINY DOLICE, OBRĘB DOLICE  W ZAKRESIE LOKALIZACJI ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Ocena 0/5

Link do Teams

https://teams.live.com/meet/9469505510710?p=ZDMt6IoDupHADYLj

INFORMACJE URZĘDOWE-OBWIESZCZENIA-PLANOWANIE PRZESTRZENNE- MPZP GMINY DOLICE, OBRĘB DOLICE  W ZAKRESIE LOKALIZACJI ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ z informacją, że wszystkie dokumenty dot.  konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice w obrębie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą znajdują się pod linkiem:

https://bip.dolice.pl/artykul/mpzp-gminy-dolice-obreb-dolice-w-zakresie-lokalizacji-elektrowni-slonecznej-wraz-z-niezbedna-in

Dolice 09.02.2024 r. 

OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice w obrębie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Na podstawie art. 8g ust.1 i 2, art. 8h, art. 8i, art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 30, art. 39, art. 40, art. 41, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 51, art. 54 ust. 2 i 3 i , art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XLII/418/22 Rady Gminy Dolice z dnia 07 lipca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice w zakresie lokalizacji zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice w obrębie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Z projektem planu miejscowego wraz z prognozą można się zapoznać na stronie internetowej BIP tut. Urzędu w zakładce INFORMACJE URZĘDOWE-OBWIESZCZENIA-PLANOWANIE PRZESTRZENNE- MPZP GMINY DOLICE, OBRĘB DOLICE W ZAKRESIE LOKALIZACJI ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ. Informacje o projekcie planu udziela Kierownik Referatu Budownictwa i Funduszy Pomocowych Edyta Miskis pod nr tel. 91 56 40 129 wew. 74 oraz ref. ds. planowania przestrzennego Marlena Pietrzak pod numerem telefonu 91 56 40 129 wew. 38 lub osobiście w pokoju nr 7 i 8, w budynku tut. Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15. 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dolice na adres: Urząd Gminy Dolice , ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice  według wzoru „pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego” załączonego do przedłożonego projektu, w terminie od dnia 09.02.2024 r.do dnia 19.03.2024 r. Dopuszcza się również składanie uwag drogą elektroniczną na adres: planowanie@dolice.pl. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile składający uwagę/wniosek taki posiada, a także wskazanie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą. Może także podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Uwagi i wnioski złożone po terminie, tj. licząc od dnia 19.03.2024 r. pozostawione będą bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dolice.

Spotkanie otwarte na którym zostanie zaprezentowany projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.02.2024r. w sali widowiskowej nr 9 Gminnego Centrum Kultury o godz. 1600.

Dyżur autora projektu planu miejscowego odbędzie się online w dniu 20.02.2024r. w godzinach 1700 - 1800 – link do spotkania będzie udostępniony 20.02.2024 r o g.1500 na stronie tut. Urzędu w zakładce INFORMACJE URZĘDOWE – OBWIESZCZENIA -PLANOWANIE PRZESTRZENNE - MPZP GMINY DOLICE, OBRĘB DOLICE W ZAKRESIE LOKALIZACJI ELEKTROWNI SŁONECZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Informuję jednocześnie o zamieszczeniu danych o projekcie ww. planu miejscowego oraz prognozie i dotyczących tych opracowań opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jak również Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznym postępowaniu dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

Wójt Gminy Dolice

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.