Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Opieka wytchnieniowa 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

W związku z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 69 523,20 zł Gmina Dolice przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Program realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach. Całkowity koszt realizacji programu zaplanowano na kwotę 69 523,20 zł. 

1. Cel programu  

    Program „Opieka wytchnieniowa” ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa.

2. Usługi dostępne w ramach programu

Usługi opieki wytchnieniowej są skierowane do mieszkańców gminy Dolice. Jest to forma wsparcia dla członków rodzin opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy na co dzień są zaangażowani w sprawowanie opieki na tymi osobami.

Osoba sprawująca dotychczasową opiekę nad osobą niepełnosprawną musi mieszkać we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Opiekunem może zostać osoba wskazana przez uczestnika Programu lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która nie jest członkiem rodziny tej osoby i posiada dokument zapewniający realizację usługi w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

3. Grupa docelowa

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności konieczności stałej lub długotrwałej opieki;
- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (ZUS, KRUS) – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

4. Działania i efekty programu

Każdy uczestnik programu otrzyma wsparcie w formie usług opieki wytchnieniowej w liczbie do 200 godzin, świadczonych nieodpłatnie. Dzięki temu wsparciu opiekunowie będą dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W 2024 r. przewidziano, że do programu zostanie zakwalifikowanych 8 osób, tj. 8 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi.

5. Karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024:

W celu zgłoszenia się do programu należy złożyć Kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik nr 7 do Programu) wraz z kopią aktualnego orzeczenia (oryginał do wglądu osoby przyjmującej zgłoszenie). Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia w ramach programu.

6. Termin naboru wniosków

Wnioski przyjmowane będą do 15 marca 2024 r. W przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń (wsparcie planowane jest dla ośmiu osób), wówczas w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta z innego wsparcia.

7. Miejsce składania wniosków

Kartę zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią orzeczenia oraz podpisaną klauzulą informacyjną można składać:
1. W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach, budynek przy ul. Ogrodowa 18, w pon. w godz. od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pokój 117.
2. Pocztą tradycyjną na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice.
3. W formie elektronicznej, dokumenty podpisane profilem zaufanym, za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres: /OPSDolice/domyslna

8. Kontakt telefoniczny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach, tel. 91 564 01 29 wew. 60 lub 530 421 232

Pliki do pobrania:

Program OW edycja 2024.pdf
Format: pdf, 312.27 kB
Karta zgłoszenia do programu.pdf
Format: pdf, 601.15 kB
Karta zgłoszenia do programu.docx
Format: docx, 38.58 kB
Klauzula informacyjna.pdf
Format: pdf, 537.64 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.