Urząd Gminy Dolice
Powróć do: strona główna

O Gminie

     Dolice to gmina wiejska, położona na terenie powiatu stargardzkiego. Zajmuje powierzchnię 237 km². W jej skład wchodzi 26 miejscowości, w tym 22 sołectwa. Liczba mieszkańców to ok. 7.100 osób, w tym ok. 1.800 osób mieszka we wsi Dolice.

    Gmina Dolice jest gminą rolniczą. Użytki rolne zajmują ok. 17 tys. ha, co stanowi ok. 71 % całej powierzchni gminy. Największe firmy działające na tym terenie to firmy rolnicze.

  Miejscowości gminy Dolice są malowniczo położone, a na jej terenie znajduje się szereg zabytków, wśród których głownie to obiekty sakralne. Jednym z ciekawszych jest dzwonnica kozłowa drewniana z ok. połowy XIX w. zlokalizowana przy kościele w Strzebielewie. Na terenie gminy Dolice stosunkowo niedawno odkryto unikatowe grobowce megalityczne sprzed 5 tys. lat . Powstały w podobnym okresie jak egipskie piramidy. W ostatnich latach utworzono ścieżkę edukacyjną, która w części przebiega przez gminę Dolice.  W ramach projektu "Budowa trasy megalitycznej WROTA CZASU" przy współpracy LGD WIR oraz Lider Pojezierza powstał w Dolicach skansen archeologiczny. Można w nim zwiedzić zrekonstruowany grób megalityczny. 

    W ostatnich latach Gmina wydała na remonty dróg. Dzięki temu udało się zrobić wiele nowych nawierzchni - samodzielnie lub wspólnie z Powiatem Stargardzkim, z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych.

    W 2017 roku Gmina utworzyła Spółdzielnię Socjalną Mała Ina, która świadczy usługi komunalne oraz gastronomiczne. Dzięki temu udało się utworzyć nowe miejsca pracy.  

    W gminie prężnie rozwija się działalność kulturalna. Działa Gminne Centrum Kultury oraz 10 świetlic wiejskich. Organizowane są imprezy cykliczne. Najdłuższą historię ma „Kolęda w tradycji polskiej” - w 2021 roku była to już XXIII edycja. Oprócz tego co roku odbywają się: „Duży Piknik nad Małą Iną”, Dożynki, wydarzenie rycerskie „KREMZEWO - Brama Czasu”, a także Finał WOŚP, w którym za każdym razem pobijany jest rekord zebranej kwoty.

    Na terenie gminy działa 6 klubów sportowych, prowadzących drużyny piłki nożnej, a także Akademia Piłkarska, w której trenują dzieci od 3 roku życia. Bardzo prężnie działa Dolicka Liga Darta, a jej reprezentanci biorą udział w rozgrywkach krajowych i europejskich. Funkcjonują także organizacje pozarządowe, realizujące działania na rzecz mieszkańców. Dużą rolę odgrywają też straże: OSP Dolice oraz OSP Kolin.

    Gmina Dolice podpisała w 2017 roku umowę o współpracy z niemiecką gminą Vogelsang-Warsin. W jej ramach każda ze stron bierze udział w wydarzeniach, organizowanych przez drugą stronę, aby wymienić się doświadczeniami i tradycjami.

DSC00825 DSC00846 DSC07547 fontanna grobowiec